حالا این روهم اضاف کن که معلمت گفته از سوالات مدارس تیزهوشان میارم🥴🥴😵😵😵🤯🤯

2022.01.18 07:10 Amirtking07 حالا این روهم اضاف کن که معلمت گفته از سوالات مدارس تیزهوشان میارم🥴🥴😵😵😵🤯🤯

حالا این روهم اضاف کن که معلمت گفته از سوالات مدارس تیزهوشان میارم🥴🥴😵😵😵🤯🤯 submitted by Amirtking07 to keoXer [link] [comments]


2022.01.18 07:10 g4m3f33d Fortnite: Update 19.10 Downtime + Patch Notes - Spiel Times

Fortnite: Update 19.10 Downtime + Patch Notes - Spiel Times submitted by g4m3f33d to GameFeed [link] [comments]


2022.01.18 07:10 TheEggFactoryCollect We have created the ultimate NFT Beginner’s Guide to help you navigate the NFT community 🚀 join our Discord to access the complete document 🐣 link in bio

We have created the ultimate NFT Beginner’s Guide to help you navigate the NFT community 🚀 join our Discord to access the complete document 🐣 link in bio submitted by TheEggFactoryCollect to FreeNFTs [link] [comments]


2022.01.18 07:10 qrsty Anyone else feeling the nostalgia?

Anyone else feeling the nostalgia? submitted by qrsty to socialism [link] [comments]


2022.01.18 07:10 Disunitedwho シャイニングロード(手書きPV)/ピアノゾンビ (Japanese Rock)

submitted by Disunitedwho to musicsuggestions [link] [comments]


2022.01.18 07:10 bennyfeky MIKE-01 error code this morning

Hi, I just want to ask if there is maintainance going on or something, cuz my game won't laod onine. Thanks
submitted by bennyfeky to thedivision [link] [comments]


2022.01.18 07:10 ChangeAroundKid01 Jackie De Tore - Fox 43

Jackie De Tore - Fox 43 submitted by ChangeAroundKid01 to hot_reporters [link] [comments]


2022.01.18 07:10 RefuseNecessary2474 Fraud bible make 4-8k a day For 15$on cashapp dm me(over 100 methods)

Fraud bible make 4-8k a day For 15$on cashapp dm me(over 100 methods) submitted by RefuseNecessary2474 to scambible2022 [link] [comments]


2022.01.18 07:10 burplyng FGO na buster midgame account

FGO na buster midgame account submitted by burplyng to FGOTrades [link] [comments]


2022.01.18 07:10 Trackten369 Oozora Subaru

submitted by Trackten369 to Hololive [link] [comments]


2022.01.18 07:10 newsdk Konsulenter driver ny omsætningsrekord i den danske it-branche: Nærmer sig 100.000 ansatte

Konsulenter driver ny omsætningsrekord i den danske it-branche: Nærmer sig 100.000 ansatte submitted by newsdk to newsdk [link] [comments]


2022.01.18 07:10 Flint-Mac Anyone got some disco house playlists, got a long drive ahead of me.

submitted by Flint-Mac to HouseMusic [link] [comments]


2022.01.18 07:10 newsdk Hackergruppen REvil er blevet anholdt i Rusland

Hackergruppen REvil er blevet anholdt i Rusland submitted by newsdk to newsdk [link] [comments]


2022.01.18 07:10 Numerous-Signal3439 My white colleagues make fun of African names and it pisses me off: call center

For context Im the only black person in the office and the rest of my colleagues are white, i work in a call center and lots of leads come in and sometimes the names are hard to pronounce especially for them, however i also find Afrikaans names and surnames hard to pronounce sometimes but i never ever make fun of the person I’m trying to call, i would rather ask the person I’m calling directly for help and i usually would explain that I’m asking cause i don’t wanna mess up their name.
So my issue is my colleagues make silly comments in the office about the names and tease African people with hard names. Just to be clear my colleagues are not horrible people at all , i think to them they think its funny but for me i find it offensive and irritating .
Am i being dramatic ???
Im genuinely irritated by this.
submitted by Numerous-Signal3439 to southafrica [link] [comments]


2022.01.18 07:10 newsdk Det offentlige sætter gang i 12 nye signaturprojekter med kunstig intelligens

Det offentlige sætter gang i 12 nye signaturprojekter med kunstig intelligens submitted by newsdk to newsdk [link] [comments]


2022.01.18 07:10 dannylenwinn President of South Korea on Monday vowed that his fossil fuel-dependent country and oil-rich United Arab Emirates would jointly expand their investments in renewable energy to tackle climate change.

President of South Korea on Monday vowed that his fossil fuel-dependent country and oil-rich United Arab Emirates would jointly expand their investments in renewable energy to tackle climate change. submitted by dannylenwinn to anime_titties [link] [comments]


2022.01.18 07:10 newsdk Forældre sagsøgte spil-gigant for gambling med digital beklædning: Nu er sagen afvist

Forældre sagsøgte spil-gigant for gambling med digital beklædning: Nu er sagen afvist submitted by newsdk to newsdk [link] [comments]


2022.01.18 07:10 Burndead 400 days in. Where are you at?

400 days in. Where are you at? submitted by Burndead to CookieClicker [link] [comments]


2022.01.18 07:10 FalseJellyfish Does anyone know if giant stag beetle males fight? (Lucanus elaphus)

submitted by FalseJellyfish to Entomology [link] [comments]


2022.01.18 07:10 newsdk Teenager kompromitterede Teslaer over hele verden gennem tredjepartsapps

Teenager kompromitterede Teslaer over hele verden gennem tredjepartsapps submitted by newsdk to newsdk [link] [comments]


2022.01.18 07:10 CandianMom Real Marketing Results From The Gem Hodlers.

Getting tired of being scammed by fake "influencers" and Telegram "promoters"? Yeah, we are too!
It's time to stop wasting your marketing budget and market your project through a REAL marketing company that specializes in crypto!
We are Gem Hodlers News & Marketing, a fully-staffed marketing company that owns an Official Google News platform dedicated to the cryptosphere. As a business, professionalism & respect towards our clients are our top priorities. We very much respect our loyal clients, as well as our audience.
Through our news platform, we offer projects different services such as publications (project summaries, artilces, & reviews), advertising, press releases, KYC, email blasts (to our ~30k subs), social media support, whitepaper reviews, and more. Being on our platform will get your project seen by a massive fresh audience through Google News, as well as by our very own audience of investors and whales!
Our links - Gem Hodlers News platform: www.gemhodlers.com
Marketing site: https://marketing.gemhodlers.com
Telegram booking/business account: @thegemhodlers
Telegram group: @gemhodlersnews
Check out our new commercial that was featured all over Times Square in New York City on New Years!
https://youtu.be/fkbooFObyRo
With Gem Hodlers marketing, you are not only guaranteed results, but your project is guaranteed results that will give your project the respect and recognition that it deserves from a reliable source in the industry, with a lasting long-term impact that encourages growth, chart activity, holder count, and project integrity.
What we do at Gem Hodlers is NOTHING LIKE your every "marketing proposal" spam. Our advertising and publications offer massive direct exposure and can produce heavy activity by themselves! Plus we offer add-on services in our uniquely tailored custom client packages as well.
We've got ~30k opt-in email subs to whom we send weekly newsletters and dedicated project email blasts to, whcih we see over 80% opening rates and about 85% click rates within those opened emails. (All of this can be seen on our marketing site.)
If your project is ready for some REAL MARKETING that produces REAL RESULTS, let's make it happen!
submitted by CandianMom to CryptoMarsShots [link] [comments]


2022.01.18 07:10 CutLogical Didn’t get farm pass

Hey, I have a slight problem with a farm pass. I bought it yesterday morning, my money went to you, but I didnt get my farm pass. Can you help me please? Thanks a Lot.
submitted by CutLogical to HayDay [link] [comments]


2022.01.18 07:10 iSupportWorldwide Embrace failure. It will lead you to success.

Embrace failure. It will lead you to success. submitted by iSupportWorldwide to inspiring [link] [comments]


2022.01.18 07:10 SurrealSerialKiller What would happen if China or Russia offered to give every American earning under 100k, 50k, a free passport, and plane ticket but you have to pick it up in person, so you spend some as a tourist before coming home?

submitted by SurrealSerialKiller to TooAfraidToAsk [link] [comments]


2022.01.18 07:10 Tattooed-Switch Please tell me, what do the reason rash of one (.) reviews mean?!

Does this mean lazy guest review or the place was that bad it was only worthy of a (.)?
submitted by Tattooed-Switch to AirBnB [link] [comments]


http://kovcheg-voronezh.ru